Working Hour : Mon – Fri 7:30 – 17:00 Tel : (855) 23 42 80 80 Email : c.care@cambodiapost.post Language : KH EN Mail

ខួបលើកទី២០នៃសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សរបស់ប្រៃសណីយ៍សកល -សេវាមួយនេះបានពង្រីកសមាជិករហូតដល់២០០ប្រទេសហើយ -ផ្ញើបញ្ញើឆាប់រហ័ស និងទាន់ចិត្ត -មានបណ្តាញចែកចាយពាសពេញពិភពលោក