​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៧:៣0 – ១៧:00 ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍របស់សវនកម្មជាតិ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ព្រឹកនេះ!ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូន ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍របស់សវនកម្មជាតិ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។