Login to mail
លិខិតអាកាសយាន 2016-12-12T09:55:50+00:00

លិខិតអាកាសយាន


: អតិថិជនគ្រាន់តែសរសេរនៅលើក្រដាស់បោះពុម្ពដែលមានតែមប្រិ៍ស្រាប់ ហើយបិទក្លាយជាស្រោមសំបុត្រមួយដោយមិនអាចដាក់អន្តរវត្ថុផ្សេងបានឡើយ។

មានជំងឺអេដស៍ គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍